SENVIBE

The rest of the text is given in Serbian, as the members of the HUB are from Serbia.

Procedura za pridruživanje No&Vib Hub-u:

  1. No&Vib Hub-u se mogu pridružiti isključivo PRAVNA LICA. U slučaju zainteresovanosti PRAVNOG LICA za pridruživanje No&Vib Hub-u, potrebno je popuniti ON-LINE PRIJAVU
  1. Poslata prijava će biti razmatrana od strane Koordinacionog tela No&Vib Hub-a
  1. Ukoliko Koordinaciono telo No&Vib Hub-a odobri predloženo priključivanje, PRAVNO LICE će dobiti informaciju o tome mejlom.
  1. Nakon toga je potrebno da se potpiše SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU JEDINSTVENE VIRTUELNE PLATFORME ZA SARADNJU U OBLASTI BUKE I VIBRACIJA između zakonskog zastupnika PRAVNOG LICA i rektora Univerziteta u Novom Sadu. Ovaj Sporazum se može pogledati ovde.
  1. Nakon potpisivanja Sporazuma, potrebno je da se izvrši ON-LINE REGISTRACIJA KONTAKT OSOBE – predstavnika Subjekta Sporazuma u No&Vib Hab-u, čime će se PRAVNO LICE i KONTAKT OSOBA dodati na listu članova . Ova KONTAKT OSOBA će prisustvovati sastancima No&Vib Hub-a, učestvovaće u radu kao predstavnik Subjekta Sporazuma koji ga je imenovao i učestvovaće u razmeni informacija i iskustava od značaja za ostvarenje ciljeva Sporazuma. Prvobitno imenovana KONTAKT OSOBA može biti zamenjena drugim licem predloženim od strane istog Subjekta Sporazuma, uz obavezu ažuriranja podataka na SENVIBE web-portalu.