SENVIBE

The SENVIBE LLL course 2:

‘Environmental Noise Management’

The rest of the text is given in Serbian, as the attendees are from Serbia.

KURS 2: Menadžment bukom u životnoj sredini

REPORT

OPEN INFO

TERMIN ODRŽAVANJA

NOVI SAD

21.6.2022.

TERMIN ODRŽAVANJA

KRALJEVO

29.6.2022.

PRISTUP MATERIJALIMA ZA REGISTROVANE UČESNIKE

 

09:30

Registracija učesnika

10:00-10:10

Dobrodošlica i pozdravna reč

Ivana Kovačić (UNS)

10:10-10:30

Osnovni indikatori za ocenu buke

Ivana Kovačić (UNS)

10:30-10:50

Efekti buke u životnoj sredini na zdravlje stanovništva

Bela Prokeš (IOH)

10:50-11:30

Metodologija merenja I ocene buke u životnoj sredini

Branko Radičević (UniKg)

11:30-12:00

Pauza

 

12:00-12:30

Metodologije monitoringa buke u životnoj sredini

Darko Mihajlov (UNI)

12:30-12:45

Akustičko zoniranje

Darko Mihajlov (UNI)

12:45-13:30

Strateške karte buke i akcioni planovi

Momir Praščević (UNI)

13:30-14:00

Pitanja i odgovori

 

SERTIFIKAT

Polaznici koji odslušaju kurs, dobiće sertifikat o odslušanom kursu. Osim toga biće distribuiran i

• SENVIBE Rečnik – dvojezična pubikacija sa terminima iz oblasti vibro-akustike i njihovim opisima, te kratkim pregledom nacionalne i EU regulative iz oblasti buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini.

Nadamo se da će ovaj kurs omogućiti da polaznici unaprede i prošire svoja znanja iz oblasti Menadžmenta bukom u životnoj sredini, i da ćemo zajedno doprineti da se ostvari širi cilj SENVIBE projekta – unapređenje nacionalnih obrazovnih kapaciteta u oblasti buke i vibracija.

LEGENDA ZA INSTITUCIJE PREDAVAČA:

  • UNS – Univerzitet u Novom Sadu
  • UNI – Univerzitet u Nišu
  • UniKG – Univerzitet u Kragujevcu
  • UESK – Univerzitet EDUCONS
  • SUPEP – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
  • UPV – Unija poslodavaca Vojvodine
  • IOH – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad