SENVIBE

SENVIBE Lifelong Learning (LLL) course 1:

‘Environmental & Occupational Noise and Human Vibration Risk Assessment’

The rest of the text is given in Serbian, as the attendees are from Serbia.

KURS 1: Procena rizika od buke u životnoj i radnoj sredini i vibracija koje deluju na čoveka

REPORT

OPEN INFO

TERMINI ODRŽAVANJA

17. i 18.5.2021.

28. i 29.3.2022.

PRISTUP MATERIJALIMA ZA REGISTROVANE UČESNIKE

e – SENVIBE

PRISTUP PREDAVANJIMA ZA REGISTROVANE UČESNIKE

MS Teams

Prvi dan

10:30-10:45

Dobrodošlica i pozdravna reč

Ivana Kovačić (UNS)

Tematska oblast broj 1:

Vibracije koje deluju na čoveka

10:45-11:20

Vibracije-teorijski deo

Livija Cvetićanin (UNS)

11:20-11:35

Zakonska regulativa

Miljana Stojšić Stojanovska (UPV)

11:35-12:10

Procena rizika

Ivan Lomen (IOH)

12:10-12:25

Smanjenje dnevne izloženosti vibracijama

Ivan Lomen (IOH)

12:25-12:40

Pauza

12:40-13:00

Zdravstveni efekti izazvani vibracijama

Milorad Španović (IOH)

13:00-13:40

Primeri merenja i procena rizika

Ivan Lomen (IOH)

Tematska oblast broj 2:

Buka u radnoj sredini

13:40-14:15

Buka-teorijski deo

Ivana Kovačić (UNS)

14:15-14:30

Pauza

14:30-14:45

Zakonska regulativa

Momir Praščević (UNI)

14:45-15:20

Procena rizika

Darko Mihajlov (UNI)

15:20-15:35

Smanjenje dnevne izloženosti buci

Momir Praščević (UNI)

Drugi dan

Tematska oblast broj 2:

Buka u radnoj sredini

10:15-10:35

Zdravstveni efekti izazvani bukom

Bela Prokeš (IOH)

10:35-11:15

Primeri merenja i procena rizika

Marko Ličanin (UNI)

11:15-11:30

Pauza

Tematska oblast broj 3:

Buka u životnoj sredini

11:30-12:00

Zakonska regulativa i dozvoljene vrednosti

Dunja Prokić (EDUCONS),

Sanja Simeunčević Radulović, Zorana Georgijev (SUPEP)

12:00-12:45

Procena indikatora buke

Branko Radičević (UniKG)

12:45-13:00

Pauza

13:00-13:45

Redukcija buke

Branko Radičević (UniKG)

13:45-14:25

Primeri merenja i procena rizika

Branko Radičević (UniKG)

14:25

Završne informacije/rezime, informacije o testu i pozdravna reč

Ivana Kovačić (UNS)

SERTIFIKAT

Polaznicima će u određenom vremenskom terminu koji se saopštava na kursu, biti omogućeno polaganje završnog testa u platformi e-SENVIBE, kao i popunjavanje upitnika o oceni kursa. Polaznici koji ostvare više od 51% tačnih odgovora na završnom testu dobijaju:

  • SERTIFIKAT o tome, kao i

  • SENVIBE Rečnik – dvojezičnu pubikaciju sa terminima iz oblasti vibro-akustike i njihovim opisima, te kratkim pregledom nacionalne i EU regulative iz oblasti buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini.

Polaznici koji samo odslušaju kurs bez polaganja, dobiće sertifikat o odslušanom kursu.

Nadamo se da će ovaj kurs omogućiti da polaznici unaprede i prošire svoja znanja iz relevantnih oblasti, i da ćemo zajedno doprineti da se ostvari širi cilj SENVIBE projekta – unapređenje nacionalnih obrazovnih kapaciteta u oblasti buke i vibracija.

LEGENDA ZA INSTITUCIJE PREDAVAČA:

  • UNS – Univerzitet u Novom Sadu
  • UNI – Univerzitet u Nišu
  • UniKG – Univerzitet u Kragujevcu
  • UESK – Univerzitet EDUCONS
  • SUPEP – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
  • UPV – Unija poslodavaca Vojvodine
  • IOH – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad