SENVIBE

Master Programme in Vibro-Acoustic Engineering (MAS VAE)

The rest of the text is given in Serbian, as the potential students are from Serbia.

Master akademske studije Vibro-akustičko inženjerstvo

2023/2024

OBJAVLJENO:

NOVOSTI U RADU

Nastava na MAS VAI počinje prve nedelje novembra.
Te nedelje biće održana samo on-line predavanja.
Upisanim studentima će automatski biti dodeljene uns mejl adrese i pristup e-SENVIBE digitalnoj platformi.
Detalje će dobiti na kontakt mejl adrese navedene pri upisu.

 

Naučićemo da:
RAZUMEMO

zvuk i vibracije
na naprednom nivou, koristeći analitičke,
numeričke i ekperimentalne metode

PREPOZNAJEMO I RAZUMEMO EFEKTE

zvuka i vibracija
na strukture i živa bića, primarno čoveka

KONTROLIŠEMO I KORISTIMO

zvuk i vibracije
za dobrobit čovečanstva

 

Detalji:
Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Ivana Kovačić, ivanakov@uns.ac.rs 
Zapošljivost i razvoj karijere:

koje pružaju ekspertsku asistenciju po pitanju:

• vibro-dijagnostike stanja mašina i opreme,

• merenja, monitoringa i zaštite od buke,

• obezbeđivanje akustičkog komfora i zvučne izolacije.

Primeri:

Energetika i procesna tehnika, elektro-industrija, građevina, arhitektura, prehrambena industrija, saobraćaj, grafička industrija, poljoprivreda

koje se bave razvojem proizvoda koji uključuju vibro-akustiku.

Primeri:

Automobilska industrija, avio industrija, automatsko prepoznavanje i sinteza govora, biomedicinsko inženjerstvo.

koje proizvode ili pružaju tehničku podršku po pitanju softvera i hardvera za audio opremu.

koje se bave pitanjima životne sredine, stanovanja, planiranja saobraćaja i zdravlja.

 

kroz naučno-istraživački rad i nastavak akademskog obrazovanja – upis na doktorske studije.

Prijava i upis:

Univеrzitеt u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad
Kancelarija za nastavu (broj 18A, 10-14h)
Prvi sprat Centralne zgrade UNS-a (Rektorat)
021/485-2027, 021/485-2033
studentska.sluzba@uns.ac.rs

Konkursni rok:

Prvi konkursni rok:
– prijavljivanje kandidata: od 11. 9. do 6. 10. 2023. godine
– objavljivanje preliminarne rang liste: 10. 10. 2023. godine
– objavljivanje konačne rang liste: 13. 10. 2023. godine
– upis primljenih kandidata: od 16. 10. do 17. 10. 2023. godine

Drugi konkursni rok:
– prijavljivanje kandidata: od 18. 10. do 20. 10. 2023. godine
– objavljivanje preliminarne rang liste: 24. 10. 2023. godine
– objavljivanje konačne rang liste: 27. 10. 2023. godine
– upis primljenih kandidata: od 30. 10. do 31. 10. 2023. godine

Svedočenja studenata: