NO&VIB HUB/srb

NOISE &VIBRATION HUB

NO &VIB HUB

No&Vib Hub

No&Vib Hub je centralna jedinica osnovana kao virtuelna platforma na Univerzitetu u Novom Sadu radi pokretanja i održavanja strateške saradnje između ključnih aktera angažovanih na polju buke i vibracije (eng. Noise & Vibration, skrać. No & Vib) iz sledećih akademskih i neakademskih sektora:

 • obrazovno- istraživački sektor;
 • državni sektor;
 • privredni sektor;
 • stručno-profesionalni sektor;
 • nevladin sektor.

 

Misija No&Vib Hub-a:

Razvoj efikasnih mehanizama za različite oblike saradnje između zainteresovanih strana angažovanih u oblasti buke i vibracija, što uključuje:

 • program radne prakse za studente;
 • program studentskih stipendija;
 • predlaganje praktičnih tema za master radove studenata;
 • realizaciju zajedničkih projekata;
 • razmenu znanja o srodnim temama i zakonodavstvu;
 • praćenje reformskih politika;
 • predstavljanje rezultata monitoringa buke i vibracija;
 • razvoj i sprovođenje kurseva stručnog usavršavanja, seminara i radionica za različite vrste polaznika;
 • sprovođenje obrazovne aktivnosti za širu zajednicu;
 • aktivnosti diseminacije;
 • davanje odgovora na nova relevantna pitanja i probleme, itd.